top of page

 

Twee Levenslijnen

Mijn visie is dat onze persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt langs twee parallelle lijnen: de innerlijke levenslijn en de uiterlijke levenslijn. De uiterlijke levenslijn weerspiegelt de omstandigheden die invloed hebben gehad op onze persoonlijke groei. Denk hierbij aan het gezin waarin we zijn geboren, onze scholing, onze leerkrachten, de buurt waarin we zijn opgegroeid, en de keuzes die we hebben gemaakt met betrekking tot studie, werk en relaties.

De innerlijke levenslijn vertegenwoordigt wie we van binnen zijn. Wat motiveert, drijft en inspireert ons? Het komt vaak voor dat deze innerlijke levenslijn gedurende ons leven steeds minder zichtbaar en voelbaar wordt, doordat onze omgeving (bewust of onbewust) invloed uitoefent op de keuzes die we maken.

Afstemming tussen het Innerlijke en het Uiterlijke levenslijn

Vragen over loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling rijzen vaak op wanneer de innerlijke en uiterlijke levenslijnen niet meer met elkaar in harmonie zijn. Wat we doen en hoe we het doen (uiterlijke levenslijn) sluit niet langer aan bij wie we van binnen zijn (innerlijke levenslijn), en dit kan tot conflicten leiden. Het herstellen van evenwicht tussen het innerlijke en het uiterlijke is essentieel. Het luisteren naar onze innerlijke stem speelt hierbij een cruciale rol.

Het Belang van Jouw Levensverhaal

In dit proces van afstemming speelt ons persoonlijke verhaal een centrale rol. Ervaring leert dat de antwoorden op vragen over loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling vaak verborgen liggen in ons eigen levensverhaal. Het kan helpen om met afstand naar onszelf en onze levensloop te kijken. Hierdoor ontstaat bewustwording, inzicht en ruimte voor verandering. Het geeft ons tevens de kracht om daadwerkelijke veranderingen door te voeren.

Onze (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaanperspectieven kunnen evolueren met elke levensfase of als reactie op ingrijpende gebeurtenissen. In mijn overtuiging stopt leren nooit, zowel op persoonlijk vlak als binnen onze professionele expertise. Bereidheid tot verandering en reflectie zijn daarom van groot belang. Om te weten waar je naartoe wilt, moet je eerst begrijpen waar je vandaan komt.

JOuwLIJN: Het Beeldmerk Uitgelegd

Mijn logo is een combinatie van mijn naam en initialen. Daarnaast symboliseert mijn logo datgene wat ik als essentieel beschouw in coaching: het ontdekken van zowel onze innerlijke als uiterlijke levenslijn. Uiteindelijk ervaren we het meeste geluk wanneer we werk doen dat intrinsiek bij ons past en wanneer we samenwerken met een werkgever die onze persoonlijke waarden weerspiegelt.

Regenerate

bottom of page